Networking

Switching, routing, bezdrátové sítě

Zajistíme návrh topologie sítě, dodávku a instalaci aktivních prvků DELL Technologies, CISCO nebo Aruba. 

Avatar
Level partnerství: Gold
Avatar
Level partnerství: Gold
Avatar
Level partnerství: Gold

Monitoring a analýza síťového provozu

Víte, co se děje uvnitř Vaší sítě? Stěžují si uživatelé, že jsou odezvy na jejich stanicích dlouhé a nevíte, co problémy způsobuje? Díky technologii Flowmon dostanete kompletní přehled a zajistíte bezproblémový chod své sítě bez ohledu na její velikost a architekturu. Také snížíte náklady na její provoz, resp. případný upgrade sítě. Sondy, kolektory a monitorovací software, který toto umožňuje, si nemusíte přímo pořizovat, ale testování Vám umíme nabídnout jako jednorázovou službu, která odhalí nedostatky. Následně Vám navrhneme optimalizaci sítě. 

Avatar
Level partnerství: Bronze Partner

Penetrační testy

Na základě simulace reálného útoku dokážeme poskytnout přehled o slabých místech využitelných k průniku do vašich systémů a aplikací. Odhalíme bezpečnostní nedostatky, zhodnotíme stupeň jejich závažnosti a navrhneme nápravná opatření vedoucí k jejich odstranění. Nabízíme různé typy bezpečnostního testování, ať se jedná o skeny zranitelností webových aplikací či infrastruktury, penetrační testování webových aplikací či infrastruktury, penetrační testování WiFi sítí a v neposlední řadě pak testování uživatelů (sociální inženýrství). Výstupem každého testu je komplexní report obsahující testované oblasti, celkové ohodnocení úrovně zabezpečení webové aplikace či prvku infrastruktury a technický popis jednotlivých nalezených nedostatků. 

U Fortny 1, 746 01 Opava, tel: +420 553 607 508 www.datainter.cz